image description

SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMA İLETİŞİMİNE ETKİLERİ

Blog

SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMA İLETİŞİMİNE ETKİLERİ

Günümüzde hızla gelişen iletişim ve internet teknolojileri ile birlikte "yeni medya" ürünü olan sosyal medya, bireyler arasındaki kişisel ve kurumsal ilişkilerin oluşturduğu yeni interaktif iletişim ortamlarıdır. Reklam ve halkla ilişkiler ise pazarlama iletişimi karmasının iki önemli öğesidir. Özellikle şirketler sosyal medyayı kullanarak internette pazarlama, satış, reklamcılık, halkla ilişkiler, haber gibi faaliyetlerini daha verimli olarak yürütmekte ve bulundukları sektörlerdeki pazarlama ve iletişim potansiyellerini önemli ölçüde artırmaktadırlar.  Bu makalenin amacı,  sosyal medya olarak adlandırılan facebook, twitter ve blog v.s. gibi iletişim mecralarının neler olduğunu ve sosyal medya ile pazarlama iletişimi öğelerinden reklam, halka ilişkiler arasındaki ilişkileri teorik olarak ortaya koymaktırBu amaca ulaşmak için basılı ve elektronik ortamdaki konuyla ilgili makale ve kitaplar temelinde geniş çaplı literatür taraması ile keşifsel bir araştırma yapılmıştır.

YORUM EKLE